top of page
  • Ảnh của tác giảThư viện Ước Mơ Vietnam

[VN/ENG][BLOG] Tổng kết sự kiện Triển lãm & Đấu giá ảnh từ thiện 'Thấu cảm - Những chuyện chưa kể'

Đã cập nhật: 14 thg 1, 2021

Ngày cuối diễn ra triển lãm ảnh: Thấu cảm - chuyện chưa kể, tin mừng đến toàn team, tổng số tiền đấu giá và ủng hộ Thư viện ước mơ hiện tại là 1.625.000.000 vnđ, tương đương 25 Thư viện cho trẻ em Việt Nam.

The last day of the event: Empathy - The untold story, we got a great news about the total auction and support amount for the Library of Dreams is 1,625,000,000 VND, equivalent to 25 libraries for Vietnamese children.Link tổng hợp các bài báo về sự kiện / Link to articles about the event:

  1. [VN only] Đấu giá ảnh của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh gây quỹ Thư viện ước mơ: https://www.thesaigontimes.vn/310015/dau-gia-anh-cua-nhiep-anh-gia-le-hong-linh-gay-quy-thu-vien-uoc-mo.html?fbclid=IwAR2-pdYWI_vnvScrGT1A7tun8a_Bj9un0yb1cOvHzhBfRDmEHhBktrYl78E

  2. [VN only] Triển lãm ảnh hướng về miền Trung: https://vnexpress.net/trien-lam-anh-huong-ve-mien-trung-4185152.html?fbclid=IwAR0yHIHOsjVg-ORPSRc6_kDZXJtPiBV_Uzgktz7uskO-ooH2hVXzSNQ5dQQ

  3. [VN only] Triển lãm gây quỹ từ thiện “Thấu cảm – Những chuyện chưa kể”: https://phunuvatiepthi.net/trien-lam-gay-quy-tu-thien-thau-cam-nhung-chuyen-chua-ke/?fbclid=IwAR3e7USUAqMpr6twtvaHZjwaBzdPlW0RJboyhFKD30So-ppZrRuTsqFJDZs

  4. [ENG only] Empathy - The Untold Stories @ The Cultural Youth House: https://saigoneer.com/saigon-events/19445-empathy-the-untold-stories-the-cultural-youth-house

  5. [VN only] Triển lãm đấu giá ảnh, gây quỹ từ thiện, xây thư viện ước mơ cho trẻ em miền Trung: http://kinhtedothi.vn/trien-lam-dau-gia-anh-gay-quy-tu-thien-xay-thu-vien-uoc-mo-cho-tre-em-mien-trung-401784.html?fbclid=IwAR2yPpcOwl_8XeKRQu22WO9uBjauxAYpTsvRSErPtTcAo1-aA9tHj0wF6L0

  6. [VN only] Thêm hơn 1.6 tỉ đồng xây thư viện ước mơ từ triển lãm ảnh ‘Thấu cảm’: https://tuoitre.vn/them-hon-1-6-ti-dong-xay-thu-vien-uoc-mo-tu-trien-lam-anh-thau-cam-20201121010159418.htm?fbclid=IwAR1Ys16CVkDgv31gIAfRh5K0l0hOI2AFQi0K99c1lSh2MXS1qBSO1HJQfdY

10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page